fbpx

Oleme ühenduses:

Image Alt

Pakettreisilepingu standardinfo teabeleht

Direktiivi (EL) 2015/2302 kohased peamised õigused

1) Reisija saab kogu olulise teabe pakettreisi kohta enne pakettreisilepingu sõlmimist.

2) Kõikide lepingus sisalduvate reisiteenuste nõuetekohase osutamise eest vastutab alati vähemalt
üks ettevõtja.

3) Reisijale antakse hädaabitelefoninumber või kontaktpunkti andmed, mille kaudu ta saab
reisikorraldaja või -vahendajaga ühendust võtta.

4) Reisija võib mõistliku aja jooksul teatamise korral ja võimaliku lisatasu eest pakettreisi teisele isikule
üle anda.

5) Reisitasu saab tõsta üksnes siis, kui suurenevad konkreetsed kulud (näiteks kütusehind) ja kui see
on sõnaselgelt lepingus sätestatud ja igal juhul mitte hiljem kui 20 päeva enne pakettreisi algust. Kui
reisitasutõus ületab kaheksa protsenti pakettreisi maksumusest, võib reisija lepingust taganeda. Kui
reisikorraldaja jätab endale õiguse reisitasu tõsta, on reisijal õigus reisitasu alandamisele, kui
asjaomased kulud vähenevad.

6) Reisija võib lepingust taganeda hüvitist maksmata ja kõik makstud summad tagasi saada, kui
märkimisväärselt muudetakse pakettreisi olulist osa peale reisitasu. Kui enne pakettreisi algust
tühistab pakettreisi eest vastutav ettevõtja pakettreisi, on reisijal õigus saada raha tagasi ja
asjakohasel juhul hüvitist.

7) Reisija võib enne pakettreisi algust lepingust taganeda hüvitist maksmata erandjuhul, näiteks juhul,
kui sihtkohas esineb tõsiseid julgeolekuprobleeme, mis võivad pakettreisi mõjutada.

8) Lisaks sellele võib reisija igal ajal enne pakettreisi algust lepingust taganeda, makstes asjakohast
ja põhjendatud hüvitist.

9) Kui pärast pakettreisi algust ei ole võimalik kokkulepitud viisil osutada olulist osa pakettreisi
teenustest, tuleb lisatasuta pakkuda reisijale muid sobivaid teenuseid. Kui teenuseid ei osutata
vastavalt lepingule ning mittevastavus mõjutab oluliselt pakettreisi teenuste osutamist ja reisikorraldaja
ei ole mittevastavust heastanud, võib reisija pakettreisilepingu üles öelda hüvitist maksmata.

10) Reisijal on õigus reisitasu alandamisele ja/või kahju hüvitamisele, kui reisiteenuseid ei osutata või
neid osutatakse mittenõuetekohaselt.

11) Reisikorraldaja peab andma abi, kui reisija satub raskustesse.

12) Kui reisikorraldaja või mõnede liikmesriikide puhul vahendaja ei suuda maksevõime tõttu lepingust
tulenevaid kohustusi täita, makstakse makstud summad tagasi. Kui pärast pakettreisi algust ilmneb,
et reisikorraldaja või asjakohasel juhul vahendaja ei suuda maksevõime tõttu lepingust tulenevaid
kohustusi täita, ja pakettreis sisaldab reisijavedu, tagatakse reisija toimetamine lähtekohta või muusse
kokkulepitud kohta. Kon Tiki Reisid OÜ-l on BTA Kindlustuse, Salva Kindlustuse ja Gar-Bo Försäkring AB tagatis. Reisija võib kõnealuse üksusega või asjakohasel juhul pädeva asutusega (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Pronksi 12, 10117, Tallinn, tel 6 201 700) ühendust võtta, kui Kon Tiki Reisid OÜ maksevõimest tuleneva suutmatuse tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita keeldutakse teenuste osutamisest.

 

Direktiiv (EL) 2015/2302, mis on üle võetud riigisisesesse õigusesse.

 

Kon Tiki uudiskiri

Ole kursis põneva reisiinfoga

Lisa siia oma meiliaadress ja oledki toimuvaga kursis!